2020-03-29

Diumenge V de Quaresma


LA VIDA VENÇ LA MORT: 
LA RESSURRECCIÓ DE LLÀTZER 


Arribem al final del tríptic evangèlic de preparació catequètica i catecumenal per a celebrar el misteri Pasqual. Aquest diumenge amb la resurrecció de Llàtzer. A més, és tot un anunci de la Pasqua amb la paraula clau de Jesús: “Jo sóc la resurrecció i la vida”.

Aquests dies trobem en els hospitals i en llocs on hi ha sofriment cartells o rètols amb la frase escrita, més o menys amb aquestes paraules: “Tot sortirà bé”. Doncs la Paraula de Déu d’aquest diumenge enforteix i dóna sentit a aquesta idea. Les lectures giren entorn la nostra font de fe i esperança, que és Déu que no ens abandona i ens dóna la Vida.

Ezequiel, en la primera lectura, sembla que ens parli a nosaltres directament anunciant que Déu ens recuperarà de la situació que estem patint. Aquesta té similituds amb la vida a Babilònia. Som desterrats i sepultats: centrats en el món inhumà que ens esclavitza i no ens deixa ser lliures. Aquest confinament que ens fa ser conscients de la nostra realitat. Situació de mort, sofriment i tancament, com són els sepulcres. Ell ens farà sortir i ens lliurarà el seu Esperit per recobrar la vida. I Sant Pau, en la carta als Romans, ens escriu recordant-nos que tenim l’Esperit amb nosaltres i no hem de tenir por de res, perquè aquest ens continua donant vida. Només cal que posem la confiança en Ell.

L’evangeli ens deixa ben clar qui és el que ho fa: el Senyor Jesucrist. L’accent està en el “Jo sóc”. És ell mateix que ens porta la vida i ens treu dels sepulcres. Partim d’una situació de desesperança, Llàtzer està malat i mort. Però Jesús es presenta com l’oportunitat de començar de nou. Una ocasió per recobrar la fe, i ressuscitar a la vida de l’Esperit. Marta i Maria ens ajuden a fer els passos del deixeble. Deixar-nos prendre pel Senyor per a sortir del nostres sepulcres i rebre la Vida, veritable, de fills de Déu.  Aprofitem l’oportunitat del temps que ens toca viure, temps de començar de nou. Ell ho fa possible.


                                                             
 En Acció INDICACIONS DE L’ARQUEBISBAT, 27 DE MARÇ DE 2020

Us recordem la importància de seguir les indicacions que ja vam donar el passat 14 de març, i de manera especial la segona: «A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, des del dia d’avui queden suspeses totes les celebracions públiques de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical», suspensió que fem extensiva a les diverses celebracions pròpies de la Setmana Santa.

Seguint les indicacions del decret publicat per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del dia 25 de març (Prot. N. 154/20) ens han enviat tota una sèrie de disposicions per a les celebracions de Setmana Santa de la diòcesi de Barcelona que reflectim en el díptic adjunt del programa de Setmana Santa.
Per indicació del Sr. Cardenal, us fem arribar a tots, aquesta preciosa oració del papa Francesc sobre la comunió espiritual.


Oració del Papa Francesc per a la Comunió espiritual

El dia 24 de març de 2020 s’ha fet difusió de l’Oració que el Papa Francesc prega cada dia i invita a pregar per a fer la Comunió eucarística espiritual amb el Senyor, recomanada per a aquest temps de confinament dels fidels.
"Jesús meu, crec que esteu realment present en el Santíssim Sagrament de l'altar. Us estimo per damunt de totes les coses i us desitjo en la meva ànima.Ja que no puc rebre-us ara sacramentalment,
veniu almenys espiritualment al meu cor.
Com a ja vingut, us abraço i m'uneixo a Vós. 
No permeteu que em separi mai de Vós".


“Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma.
Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Como ya venido, te abrazo y me uno a Ti.
No permitas que nunca me separe de Ti”.