Grup de caritas de la parròquia

  • Folre
Espai d’acollida de persones sense sostre i en risc d’exclusió social.

Es troba al carrer Arnús, 64-66, de Badalona.

  • Casa d'acollida bisbe Joan Carrera
Equipament que amplia la tasca social de Folre, i que pretén donar aixopluc a persones sense sostre. Aquesta casa, inaugurada l’any 2008, va néixer fruit de la col·laboració entre Càritas i la Fundació Roca i Pi.

Es troba a Badalona.

  • Rober
Recollida i classificació de roba per a persones ateses a Folre.

La roba es recull el primer i tercer dimecres i divendres de mes, de 17 a 19 h., a Enric Borràs, 67 (al costat de l’església).


  • Grup de Càritas
L’any 2010 ha nascut un nou grup de Càritas a la nostra Parròquia. Pretén atendre les necessitats de les persones més properes i transformar la realitat que ens envolta. A més d’accions puntuals (per exemple, recollida d’aliments), es treballa en línies d’actuació que incloguin projectes de continuïtat. Pròximament s’informarà d’aquests projectes.