2010-12-04

CELEBREM EL NADAL

Horari de misses per les festes de Nadal
(Els dies quer no estan indicats tenen l'horari normal)
Divendres 24 11'00
Vetlla de Nadal 23'30
Missa del Gall 24'00
Dissabte 25, Nadal 11'00, 12'30
Diumenge 26, Sant Esteve 9'00, 11'00, 12'30, 20'00
Dissabte 1, Cap d'Any 11'00, 12'30, 20'00
Dijous 6, Epifania 11'00, 12'30, 20'00