Serveis i activitats

Tot seguit s’exposen els serveis i les activitats que ofereix la Parròquia de Sant Josep. Si voleu participar o col·laborar en algun d’ells, podeu posar-vos en contacte amb els mossens de la Parròquia. Per saber com contactar, aneu a Informació general.

  • Catequesi de Primera Comunió
Durant dos cursos, els infants es preparen per a rebre la Primera Comunió. Se’ls inicia en la vida de Jesús, en les pregàries bàsiques i en la vivència de la fe avui dia.

Dilluns (primer i segon curs), de 18 a 19 h.

  • Catequesi de post-Comunió i Confirmació
Espai de trobada per a joves que volen aprofundir en la fe. L’objectiu és fomentar la reflexió i la pregària, així com donar pautes per integrar la fe en la pròpia vida. D’aquesta manera els joves es preparen per al sagrament de la Confirmació.

L’horari es revisa cada curs, en funció de la disponibilitat del grup.

  • Catequesi d’adults
Conferències en les quals diferents experts tracten temes bíblics i teològics.

Dues sessions a l’any, normalment per Advent i per Quaresma.

  • Esplai Aspirantat 
Educació en el lleure, des d’una perspectiva cristiana. S’adreça a infants i joves entre 6 i 17 anys.

Dissabtes, d’octubre a juny, de 17 a 19 h. També es fan colònies i campaments al juliol.

  • Preparació al matrimoni
Un grup de matrimonis acullen les parelles que es preparen per a celebrar el sagrament del Matrimoni. Es reflexiona sobre la fe i la vida matrimonial.

Dues sessions a l’any, en diumenge (tot el dia).

  • Litúrgia
Grup que prepara i anima les celebracions litúrgiques de la Parròquia.

Periodicitat variable. S’acostuma a reunir tres o quatre vegades a l’any, especialment per Advent i per Quaresma.

  • Oració i amistat
Grup d’oració i de comentari de textos bíblics a la llum de la pròpia vida.

Tercer dimecres de mes, després de la missa de 20 h.

  • Vida creixent
Grup d’oració i reflexió, en el qual se segueix el temari del moviment de Vida creixent. Cada curs es dedica a un tema que es va treballant al llarg de l’any. S’adreça a persones adultes.

Últim dimecres de mes, a les 17.30 h.

  • Recessos d’Advent i Quaresma
Trobades de cap de setmana que pretenen preparar la vivència del Nadal i la Setmana Santa. Normalment tenen lloc a les Franciscanes de Tiana.

  • Romeria a Montserrat
Cap de setmana de convivència de la nostra comunitat parroquial, a Montserrat. Té lloc durant el mes de maig. L’any 2013 se celebrarà el centenari de la Romeria.