Informació general

La Parròquia de Sant Josep de Badalona pertany a l’Arxidiòcesi de Barcelona i, en concret, a l’Arxiprestat de Badalona Nord.

 • Dades bàsiques
  • Dades de contacte
Església de Sant Josep
Enric Borràs, 69-75
08912 Badalona (Barcelona)
Telèfon: 93 384 37 15
Correu electrònic: santjosepbadalona@gmail.com

  • Mossens al servei de la Parròquia
Mossèn Andreu Oller, rector
Lluís Cortada, diaca

  • Horari de despatx
Dimecres i dijous, de 18 a 19.30 h.
Passatge Ventós Mir, 24 (darrera de l’església)

 • Celebracions
  • Horari de misses
Dies feiners i dissabtes: 11 i 20 h.
Diumenges: 9, 11, 12.30 i 20 h.

  • Horari de confessions
Dimarts de 17 h a 19 h, i 1/2 hora abans de cada missa.

  • Bateigs
Primer i tercer dissabte o diumenge de mes, a les 13.30 i les 17 h.

  • Casaments
  • Exèquies
 • Institucions parroquials
  • Consell parroquial
Està format pels preveres i per laics i laiques representants dels diferents grups i serveis de la Parròquia. Presidit pel rector, reflexiona i pren decisions sobre les activitats i la realitat de la comunitat parroquial.
Es reuneix una vegada al mes.

  • Consell d’economia
Equip que estudia i gestiona els aspectes econòmics dels serveis parroquials.
Es reuneix tres o quatre vegades a l’any, i sempre que hi hagi temes que ho requereixen.

  • Assemblea parroquial
Convocatòria oberta a tota la comunitat, per tal de revisar plegats la marxa general de la Parròquia.
Es reuneix una vegada a l’any.