Informació general

La Parròquia de Sant Josep de Badalona pertany a l’Arxidiòcesi de Barcelona i a l’Arxiprestat de Badalona Nord, Montgat i Tiana.


Dades bàsiques

 

Dades de contacte

Església de Sant Josep

Enric Borràs, 69-75

08912 Badalona (Barcelona)

Telèfon: 93 384 37 15

Correu electrònic: santjosepbadalona@gmail.com

 

Mossens al servei de la Parròquia

Mossèn Andreu Oller, rector

Mossèn Ignasi Borrull, vicari

P. Jesús Sans, adscrit

Lluís Cortada, diaca

 

Horari de despatx


Dimecres i dijous, de 18 a 19.30 h.

Passatge Ventós Mir, 24 (darrera de l’església)


Per a fer donatius:

Per la parròquia: ES08 2100 0186 5302 0047 2210 

Bizum: 01080


Celebracions

 

Horari de misses

 

Dies feiners i dissabtes: 11 i 20 h

Monestir de la Providència: dies feiners 7.30 h, dissabtes 8.00 h 

 

Diumenges: 9, 11, 12.30 i 20 h

Monestir de la Providència: 10 h


Horari de confessions

Dimarts de 17 a 20 h, i mitja hora abans de cada missa.

 

Adoració al Santíssim Sagrament de l’Altar

Cada dijous a continuació de la missa de les 20 h hi ha un temps de pregària davant del Santíssim, acompanyat per un grup de la Parròquia.

Els dissabtes d’Advent i Quaresma hi ha exposició des de la missa de les 11 h fins a les 20 h.

 

Baptismes

Se celebren el primer i el tercer dissabte (17 h) o diumenge (13.30 h) de mes, segons el calendari parroquial que s’estableix a principis d’any. Per apuntar-se cal fer una primera entrevista al despatx parroquial. Després es convoca els pares i les mares, així com els padrins i les padrines, a una reunió de preparació que s’acostuma a fer el dimecres abans del baptisme, de 20 a 21 h.

 

Casaments

En el despatx parroquial informem les parelles dels passos que cal fer per preparar el matrimoni. Es recomana que vinguin entre un any i sis mesos abans del casament.

Les parelles que es vulguin casar a l’església de Sant Josep, passeu pel despatx parroquial tan bon punt hagueu previst la data, per poder reservar-la. 

Les parelles que pertanyen a la Parròquia però es volen casar en una altra església, passeu pel despatx parroquial tan bon punt tingueu la data reservada, per poder preparar la documentació requerida.

                                                                  

Exèquies

En coordinació amb els tanatoris, es poden celebrar en l’església de Sant Josep quan es demana aquest servei.

 

Misses de difunts

Celebrem misses de difunts els dimarts i divendres a les 20 h, quan s’han demanat expressament. També es poden demanar intencions de difunts en les diferents misses. El diumenge hi ha una missa per totes les persones difuntes: pro populo.

Institucions parroquials

 

Consell parroquial

Està format per l’equip de preveres i diaques i per laics i laiques representants dels diferents grups i serveis de la Parròquia. Presidit pel rector, reflexiona i pren decisions sobre les activitats i la realitat de la comunitat parroquial.

Es reuneix una vegada al mes.

 

Consell d’economia

Equip que estudia i gestiona els aspectes econòmics dels serveis parroquials. S’encarrega de realitzar les declaracions tributàries per Hisenda i el Bisbat.

Es reuneix tres o quatre vegades a l’any, i sempre que hi hagi temes que ho requereixen.

 

Assemblea parroquial

Convocatòria oberta a tota la comunitat, per tal de revisar plegats la marxa general de la Parròquia.

Es reuneix cada cert temps, quan es considera convenient.

 

Programació litúrgica setmanal


Pel temps ordinari


Dimarts. Temps de confessions de 17 a 20 h. Si no és de difunts, l’eucaristia de les 20 h es fa juntament amb les vespres.

Dimecres. Dia dedicat al nostre patró Sant Josep amb les seves misses votives.

Dijous. Dia dedicat a la pregària i misses votives per les vocacions.

Divendres. Dia de pregària pels qui pateixen malalties tant corporals com espirituals.

Dissabte. Dia dedicat a la Mare de Déu. Resem el rosari després de la missa de les 11 h.

Diumenge i solemnitats. Dies dedicats al Senyor. Som cridats a posar la missa al centre de la diada festiva.

 

Cada dia, mitja hora abans de cada missa, trobareu un prevere per rebre el sagrament del perdó.


Pel temps d’Advent


Ritus d’ingrés al catecumenat. El primer diumenge d’Advent per infants i adults catecúmens.

Res de l’àngelus. Al final de la missa diària de les 11 h.

Pregària de vespres. De dilluns a divendres: el dimarts a la missa de les 20 h i els altres dies a les 19.45 h. Els dissabtes d’exposició del Santíssim, just abans de la Reserva.

Res del rosari. De dilluns a divendres a les 19.30 h, i el dissabte en acabar la missa de les 11 h.

Adoració al Santíssim. A més dels dijous, els dissabtes programats des de la missa de les 11 fins a les 19.30 h. S’acaba amb les vespres.

Recés d’advent. Un dels dissabtes.

Celebració comunitària del perdó. Uns dies abans del Nadal a les 20.30 h.

 

Pel temps de Nadal

 

Procurem celebrar el Nadal amb solemnitat i devoció. La missa del Gall se celebra, habitualment, a les 00 h. Per la solemnitat de la Sagrada Família es convoquen els matrimonis que al llarg de l’any han celebrat les noces d’or i d’argent. També es convida els que porten un any de casats. Quan la solemnitat cau en diumenge ho fem a la missa de les 11 h i, quan cau entre setmana, en la missa de les 20 h. 

 

 

Pel temps de Quaresma

Dimecres de cendra. Imposició de cendra a les misses.

Recés de quaresma. Un dels dissabtes

Adoració al Santíssim. A més dels dijous, els dissabtes programats des de la missa de les 11 fins a les 19.30 h. S’acaba amb les vespres.

Pregària de vespres. De dilluns a divendres: el dimarts a la missa de les 20 h i els altres dies a les 19.45 h.

Via crucis. Cada divendres després de la missa de les 11 h i, els diumenges, amb el rosari a les 18 h.

Celebració comunitària del perdó. Dimarts Sant, a les 20.30 h.

 

 

Per la Setmana Santa

Procurem celebrar la Setmana Santa amb solemnitat i unció. A continuació es detalla el programa habitual, centrat en el Triduum Pasqual.

 

DIUMENGE DE RAMS

Totes les misses comencen amb la benedicció dels Rams. La benedicció popular a la plaça del Dr. Rifé es fa a les 12.30 h amb la participació del Cos de Portants del Sant Crist de Badalona

18 h. Rosari i  Via Crucis

 

DIMARTS SANT

11 h. Missa Crismal a la Catedral. Celebració de la Paraula a la Parròquia.

20:30 h. Celebració comunitària del perdó, després de la missa de les 20 h.


DIJOUS SANT

9 h. Pregària de laudes

19:30 h. MISSA DE LA CENA DEL SENYOR. Rentament de peus i trasllat de l’Eucaristia a l’altar de la Reserva.

21 h. Processó del Dijous Sant (sortida de l’església de Santa Maria)

23 h. Vetlla de pregària: Hora Santa.

 

DIVENDRES SANT

9 h. Ofici de lectures i laudes

12 h. Invitació a la pregària sobre la Creu del Senyor. Meditació de les set paraules de nostre Senyor a la creu.

17 h. CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ I MORT DEL SENYOR

19 h. Via Crucis solemne interparroquial amb el Cos de Portants del Sant Crist de Badalona.

 

DISSABTE SANT

9 h. Ofici de lectures i laudes

19.30 h. Pregària de vespres

SOLEMNITAT DE LA PASQUA EN LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR

22 h. VETLLA PASQUAL

 

EL DIUMENGE DE PASQUA

Misses a les 11, 12.30 i 20 h.

 

Dilluns de Pasqua Florida. Mare de Déu de l’Alegria

Misses a les 11 i 20 h

10 h. Processó des de la Parròquia de Sant Cebrià de Tiana fins a l’ermita de la Mare de Déu de l’Alegria. Ofici solemne a les 11 h.

 

Església de la Divina Providència

· Diumenge de Rams. 10 h Benedicció dels Rams i missa.

· Dijous Sant. 19 h Missa de la Cena del Senyor.

· Divendres Sant. 16.30 h Celebració passió i mort del Senyor.

· Dissabte Sant. 21 h VETLLA PASQUAL / Diumenge de Pasqua 10 h Missa

 

Pel temps de Pasqua

Procurem celebrar el temps de Pasqua amb solemnitat, alegria i unció. Cada any té el seu programa de celebracions, pregàries i actes festius.

 

Pregària de vespres. De dilluns a divendres: el dimarts a la missa de les 20 h i els altres dies a les 19.45 h.

Romeria a Montserrat. Un cap de setmana del mes d’abril.

Pasqua del Malalts. La unció comunitària dels malalts se celebra el diumenge 6è de Pasqua en la missa de les 11 h.


Mes de Maria (maig)

Quan acaben les misses diàries fem una pregària davant l’altar de la Puríssima Concepció.

 

 

Mes del Sagrat Cor (juny)

Quan acaben les misses diàries fem la pregària de consagració al Senyor a la capella del Sagrat Cor de Jesús.