2019-11-03

Diumenge XXXI de Durant l'any


CÓRRER SENSE DESTORBS

Ens endinsem en els últims diumenges de l’any litúrgic. Ens inviten a prestar atenció a la conclusió del nostre camí humà i al final dels temps. És tota l’Església la que s’adreça cap a aquesta consumació escatològica. Avui està present aquest tema en l’oració col·lecta al demanar a Déu que ens concedeixi «de córrer sense destorb cap als béns que ens prometeu». Igualment, en l’oració de postcomunió es demana «deixeu-nos sentir cada dia més, Senyor, els efectes de la vostra gràcia i prepareu-nos a rebre les promeses...».

En la segona lectura, la segona carta als Tessalònicencs, apareix també la dimensió escatològica quan esmenta «l’adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, i la nostra reunió amb ell».

L’evangeli d’aquest diumenge ens posa davant dels ulls el relat de la conversió de Zaqueu. «Avui s’ha salvat aquesta casa», exclamarà Jesús. Déu no actua amb precomprensions, ni ens jutja sense donar opció al penediment. Déu és misericordiós, dóna sempre una nova oportunitat.

Com se’ns diu en la lectura del llibre de la Saviesa: «Us apiadeu de tothom, i dissimuleu els pecats dels homes perquè puguin penedir-se». Com ho mostra Jesús en l’evangeli quan s’allotja a casa d’un pecador i li ofereix la salvació, acomplint així l’objectiu de la seva vinguda al món: «El Fill de l’home ha vingut a buscar i a salvar allò que s’havia perdut».

Aquest diumenge, després de la festa de Tots Sants i la memòria als fidels difunts ens situen en aquest context de caminar cap a una fi en Déu, però amb la confiança de què Déu és misericordiós. Que estima i es comporta com un pare que perdona i ens anima a ser millors i ens vol salvar a tots: a ser sants com ho és ell. Correm-hi tots.    

(CPL) En Acció 

EL COLUMBARI DE SANT JOSEP  

El divendres 8 de novembre hi haurà la benedicció i inauguració de la remodelació de la Capella del Sagrat Cor de Jesús amb el nou Columbari. Aquest està a l’entrada com una mena d’atri a través del qual entrem a la capella. Aquesta reforma l’hem pogut fer gràcies al patrocini de Pompes Fúnebres de Badalona. Ells s’encarreguen també de l'administració del memorial pel  dipòsit de les cendres dels difunts.

Aquest servei respon a una triple motivació. Primer, ajudar a fer efectives les disposicions que el Papa va promulgar en la instrucció: Ad resurgendum cum Christo. Bàsicament demanava que se li donessin a les cendres dels difunts un tracte digne i ecològic segons l’espiritualitat cristiana. Que en lloc de tenir-les exposades a casa o es llancessin al mar o a la muntanya, es dipositessin en un espai sagrat com un cementiri o un columbari. Segon, prestar un bon servei als fidels que tinguin la devoció i la tradició de vincular els difunts a una església com s’havia fet fa temps. I tercer, la reforma i adequació de la capella que acull aquest servei, tal com molts feligresos havíeu demanat en repetides ocasions. Donem gràcies a Déu per poder fer aquesta obra de Misericòrdia i poder arreglar aquesta capella.

Per tant, sou tots convidats a aquesta celebració en la qual començarem a les 20 h amb la missa pels difunts de la parròquia i a continuació procedirem a la benedicció i inauguració d’aquest nou espai de memorial i de pregària.

JORNADA DE GERMANOR: 10 DE NOVEMBRE

Serà el proper diumenge 10 de novembre amb el lema: “Sense tu, no hi ha present. Amb tu, hi ha futur”. És el dia de l’església diocesana en el que recordem que som una gran família i que hem de col·laborar tots al sosteniment d’aquesta amb totes les parròquies, institucions i moviments.

CELEBRACIÓ DEL FINAL DEL 150è ANIVERSARI: DIUMENGE 24

Serà el darrer de l’any litúrgic, Crist Rei, a la missa de les 11 h. Comptem amb l’Orfeó Badaloní i demanem a tots els grups que hi facin una ofrena.