2020-05-02

Diumenge Quart de Pasqua
JESÚS: PASTOR I PORTA

Aquest diumenge, el Senyor ens ofereix dues imatges per compendre´l més i viure la seva proximitat: pastor i porta. Ell és el pastor veritable de les ovelles: les coneix, les crida pel seu nom i les fa sortir. Els altres que havien vingut abans d’Ell eren lladres que venien per aprofitar-se d’elles. Les ovelles reconeixen la seva veu, el segueixen i ell camina al davant. Ell és la porta. L’obre ell mateix i no és per portar el ramat a la mort sinó a la vida. 

Són dues imatges que ens ofereixen veritat i llibertat. La veritat d’aquell que ens mostra qui és no sols amb paraules sinó amb fets. Ha donat la vida per a nosaltres, ens estima tant que s’ha lliurat per la nostra salvació. Ell és el Bon Pastor que dona la vida per les ovelles, i ens obre la porta per a la vida eterna. Ell no cerca aprofitar-se de nosaltres. Esclavitzar-nos o convertir-nos en depenents o màquines. Ell ens vol lliures. Ens dona Ia llibertat perquè respecte la vida humana, la nostra voluntat. I així, la capacitat de descobrir i seguir el nostre camí. D’entrar i sortir per la porta. I a través d’Ell trobem nova vida, sempre abundant i enriquidora que ens fa encara més lliures. Perquè, com ens ensenya Sant Agustí, només el qui elegeix el bé, és veritablement lliure.

Quin gran líder, quin mestre més excels, quin gran amic que estem convidats a tenir i a cuidar. És el Senyor, Jesucrist. Amb Ell no hem de témer res. Ens mostra com ens estima i ens mena per camins de Vida. Ell no s’aprofita de nosaltres, sinó que vol que tinguem béns en abundància, els béns del cel, però que ja els tinguem ara i aquí.

Avui, Jornada Mundial de Pregària per les vocacions preguem perquè molts cristians i cristianes sentin la crida a fer visible i present amb la seva vocació, Jesucrist, pastor i porta, per a tothom perquè trobin la bona sortida i el camí veritable de la Vida.

 En Acció 


COMUNICATS ECLESIALS PEL DESCONFINAMENT 

Els recents comunicats de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i de l’Arquebisbat sobre el desconfinament, us els resumeixo en els següents punts:

- El 4 de maig entrem tots en la fase 0. Les següents fases no estan definides i seran segons el territori. Tot dependrà de l’evolució  en cada lloc.

- De seguida que ens comuniquin l’inici de la fase 1 llavors s’aplicaran les mesures de prevenció que la CEE ha disposat per iniciar el culte públic.

- Mentre arriba la fase 1 es demana continuar amb els temples oberts, en la mesura del que es pugui, per facilitar la pregària i la visita al Santíssim, tenint en compte les normes d’higiene, de distància i de no aglomeracions.

- Es prorroga la dispensa del precepte dominical i es recomana que les persones grans, malaltes o en situació de risc no vagin al temple.

- Amb la fase 1 començaran les celebracions públiques amb una limitació de l’aforament que s’anirà ampliant en les successives fases i amb tota una sèrie de mesures higièniques i preventives que haurem de seguir.

- Es demana a tots, en la mesura de les possibilitats de cadascú: preveres, diaques i fidels, col·laborar econòmicament amb Càritas, l’Arquebisbat o altres institucions que treballen contra les conseqüències d’aquesta crisi econòmica.

- S’anuncia que la celebració dels 25è i 50è aniversaris sacerdotals i diaconals i la renovació de les promeses dels preveres i diaques diocesans serà el 19 de juny, a les 12 h, festa del Sagrat Cor de Jesús, a la Sagrada Família,. El dinar de germanor no es podrà fer i l’import d’aquest anirà destinat al F. C. Diocesà.

- Les ordenacions presbiterals programades seran el 28 de juny, a les 18 h.

NOTÍCIES DELS GRUPS I SERVEIS

En marxa el Mes de Maria a través de les xarxes socials. Més de 135 persones apuntades. Apunteu-vos per WhatsApp o per email.
Càritas comença a organitzar un magatzem de distribució d’aliments en els locals parroquials per a les famílies necessitades de la zona.CELEBRACIONS VIRTUALS: RETRANSMISSIONS

Cada dia missa, a les 12 h, a excepció de dimarts, a les 10 h i dimecres no n’hi ha.  Per pregar pels difunts, ens comuniqueu els noms:WhatsApp (679897851) o per email:
santjosepbadalona@gmail.com.  

Vetlla de pregària de dijous. Rosari a les 19:30 h i Exposició Santíssim, a les 20 h, a continuació dels aplaudiments. 

Emissions per YouTube i Facebook