2019-03-24

Diumenge tercer de Quaresma
No deixem transcórrer en va aquest temps

El tres darrers diumenges de Quaresma tenen per eix central la conversió i la renovació de la vida dels batejats. El present se centra en la doble imatge de la bardissa i la figuera. Moisés, amb la teofania de la bardissa que cremava i el diàleg amb Déu, canvia radicalment i es converteix en missatger i realitzador dels plans de Déu. Jesús, camí de Jerusalem ens ensenya a saber llegir els signes del temps i ens convida a canviar de vida. Amb la imatge de la figuera que no donava fruits ens crida a no perdre el temps i a convertir-nos abans d’acabar malament.

El missatge de Quaresma del Papa Francesc reafirma aquest objectiu de fer un camí de veritable conversió personal i per a tothom.

“La “Quaresma” del Fill de Déu va ser entrar al desert de la creació per fer que tornés a ser aquell jardí de la comunió amb Déu que era abans del pecat original (Mc 1,12-13; Is 51,3). Que la nostra Quaresma suposi recórrer aquest mateix camí, per portar també l’esperança de Crist a la creació, que «serà alliberat de l’esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria dels fills de Déu» (Rm 8, 21). No deixem transcórrer en va aquest temps favorable. Demanem a Déu que ens ajudi a emprendre un camí de veritable conversió. Abandonem l’egoisme, la mirada fixa en nosaltres mateixos, i dirigim-nos a la Pasqua de Jesús; fem-nos proïsmes dels nostres germans i germanes que passen dificultats, i compartim-hi els nostres béns espirituals i materials. Així, acollint en el concret de la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre la creació.”

        
 En Acció


CERTIFICATS DONATIUS RENDA

Els qui ho veu sol·licitar podeu passar a recollir-los per la sagristia o pel despatx parroquial.


EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA del 15

Ja podeu visitar-la en horaris d’obertura del temple. Es troba en el deambulatori del presbiteri de l’església gran. L’ha muntada una comissió de fidels formada pel Miquel Creixell, Mariona Fradera, Josep Maria Rojo i Albert Galceran.Adoració al Santíssim Sagrament:

El dissabte 30, tindrem una altra jornada d’exposició del Santíssim Sagrament tot el dia. Tots sou convidats a fer la visita al Senyor al llarg del dia. Us podeu apuntar a fer una hora d’adoració. Trobareu la llista a l’entrada de la capella dels santíssim.