2017-10-01

Diumenge XXVI Durant l'any

Entre el sí i el no


De màxima actualitat tenim aquesta disjuntiva que planteja l’evangeli  i que demana autenticitat i coherència entre el que diem i el que fem. 


Avui és un dia en què cadascú, com sempre davant les opcions de la vida, ha d’obrar en consciència i ha de fer el que cregui que és més correcte per al bé del nostre país. Aquest divendres, el Dr. Salvador Pié ens va regalar un article aclaridor de la postura que hem de tenir els cristians. Ens diu: “L’Església té la funció d’afirmar els principis ètics bàsics, tot deixant a cada persona les decisions polítiques amb les seves possibles concrecions”. Això és el que han fet els bisbes des de la Tarraconense i des de la CEE en aquests dies. “Aquestes concrecions necessàriament plurals són el fruit raonat d’una opció prudencial i política, i per això tot defensant honestament una d’elles no es pot qualificar als qui no la professin com a infidels a l’ensenyament de l’Església”*.

La Paraula de Déu ens convida a dir sí a Déu amb tota la nostra vida, de manera que el cor concordi amb la nostra ment. Hem de ser persones de paraula, tant davant de Déu com davant dels homes. Avui, davant la disjuntiva vital que tenim, ens toca obrar en conciència i cercar el millor per a tots essent fidels a l’ensenyament de l’Església que ens demana que ens moguem pels valors de l’evangeli, pel seu pla de vida.

I encara en la nostra lluita vital per ser coherents i fidels a Déu, hem de saber reconèixer la nostra feblesa en dir massa sovint un no a Déu quan li hauriem de dir sempre si. Demanem a Déu el seu ajut per viure seguint el seus camins, tant de paraula com en les obres de la nostra vida, especialment en aquest moment difícil.

* Salvador Pié, Signes d’integralisme catòlic a Catalunya?, pàg 26, La Vanguadia, 29-09-17
                    
CONSELL PARROQUIAL – 26/9/2017
      
Novetats i projectes curs 2017-18

Ordenació sacerdotal Mn. Alberto: 8/10, a les 17h, a la Basílica de la Sagrada Família. Per anar-hi cal recollir la corresponent invitació a la sagristia. Celebrarà la primera missa el diumenge 15/10 en la missa d’11. Farem un pica-pica després. També com a comiat, atès que Mn. Alberto va destinat a l’Hospitalet de Llobregat. El divendres 6/10, a les 21 h, hi haurà una vetlla de pregària prèvia a l’ordenació oberta a tothom, especialment als joves. Convidarem els dels Salesians i els de l’arxiprestat.

Sensibilització envers les persones refugiades. Es proposa rellançar la campanya. En el proper Consell Parroquial acollirem les propostes.

Reforma instal·lació elèctrica. S’han finalitzat les obres de la primera fase del soterrani. La segona fase inclourà la il·luminació de l’església. S’han de buscar diferents vies de finançament, fer campanya i fer la loteria de Nadal.

Creació de grups de revisió de vida de parelles amb el mètode dels Equips de Matrimonis de la Mare de Déu.

150 aniversari Parròquia. Cal concretar període i fer propostes.

Informació inicis del curs dels diferents grups

Esplai.  Aquest curs hi ha un grup de 37 monitors/es. S’estudia fer una neteja a fons dels soterranis contractant una empresa. Comencen el 7/10.

Catequesi. S’informa de l’oferta catequètica d’aquest curs: setmanal (dilluns); familiar (cada dos diumenges); i Cat+Esplai (dissabtes abans de l’Esplai). Per ara pocs inscrits i es vol reactivar el grup de famílies.

Folre. Hi ha un nombre suficient de voluntaris i les persones ateses diàriament suposen un grup d’unes 20-25 persones.

Càritas, Vida Creixent i Litúrgia començaran activitats properament.

Joves. Mn. Alberto valora positivament l’experiència del Camino de Santiago amb un grup de joves, el passat estiu.

Grup de Góspel. Ja ha començat. Per apuntar-vos veniu el dimecres, a les 19:30 h, o 620104564/ grupdegospel@yahoo.es

Arxiprestat. El 28/10 hi haurà una sortida arxiprestal al Santuari de Sta. Maria de Queralt(Berga). Apunteu-vos a la sagristia o al despatx parroquial.