2015-11-01

Solemnitat de Tots Sants

No n’hi falta cap!

Al llarg de l’any celebrem els sants que trobem al calendari que són els que l’església ha reconegut i ha posat en els altars. Però sempre recordem que no són com els Òscars de Hollywood ni els Nobels de Suècia: els premis als millors. Sinó que són el reconeixement que hi ha un Déu que actua, que es manifesta, i es glorifica en homes i dones que s’han deixat omplir pel seu amor. Doncs, n’hi ha molts més que no trobem en el santoral, que no són famosos ni han estat reconeguts oficialment com a sants, però avui queden inclosos en aquesta solemnitat. Avui sí, ja no se n’escapa ni un. Hi són tots. Avui celebrem l’obra immensa de Déu en una multitud tan gran que ningú no l’hauria poguda comptar, de tota nacionalitat, de totes les ètnies i de tots els pobles i llengües, que han viscut segons l’Esperit de Jesucrist, que han rentat els seus vestits amb la sang de l’anyell i els han quedat blancs (primera lectura) i han aconseguit en Déu l’alegria i la glòria de la Jerusalem celestial (Prefaci).

Les benaurances (evangeli) ens fan distingir-los, perquè aquestes són la descripció o la imatge de Jesús. I en Jesús veiem reflexat com és i com ha de ser la vida humana, i com aquesta té la seva continuïtat en la comunió dels sants en la vida eterna. Quan dubtem o perdem els ànims en el camí de ser fidels trobem que val la pena seguir mirant el Senyor. Ens adonem que trobem l’esperança per continuar endavant en la seva vida, mort i resurrecció, i en tants sants que l’han viscut. Aquests han seguit la seva vocació cristiana, de fer i viure les benaurances. Ells no han confiat ni buscat el valors del món que es basen en el posseir, en l’èxit o en la seguretat: els béns del món que no perduren i no tenen consistència. El que té veritable consistència és el camí de les benaurances, el camí de la santedat. És el camí de la felicitat. Donem gràcies a Déu per tots els sants que ens senyalen el camí.
CANTATA DE NOVEMBRE

Serà el proper dissabte 7, a les 21 hores, a la Cripta de la nostra església. L’entrada serà pel passatge Ventós Mir, 22, o des del Santíssim en acabar la missa de les 20 h.


EXPOSICIÓ AL SANTÍSSIM SAGRAMENT

Aquest novembre intensifiquem la pregària comunitària amb espais d’adoració al Santíssim. Serà els dijous a continuació de la missa de les 8 del vespre i els dissabtes, a continuació de la missa de les 11 h fins a les 13 h. Els temps forts demanarem la vostra col·laboració per intensificar i garantir un major temps de pregària al dissabte.

NOVEMBRE: CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Amb el lema: “La família, font de vocacions”, reprenem la Cadena de Pregària per les vocacions que es fa a les diòcesis amb seu a Catalunya. La cadena està organitzada per les delegacions de pastoral vocacional de Catalunya i, com els altres anys, a la diòcesi de Barcelona li correspon els dies acabats en 8. Aquest any: diumenge 8, dimecres 18 i dissabte 28. Les misses d’aquests dies i l’espai de pregària del 28 tindran aquesta intenció.

SERVEI D’ACOLLIDA A L’ESGLÉSIA

Aquests dies necessitem acollidors per atendre la gent que vingui a visitar la capella del Santíssim alhora que es fa un servei de vigilància. Necessitem cobrir les tardes de cada dia de 17 h a 19:30 h.

LOTERIA DE NADAL PER LA MILLORA DELS LOCALS: N. 89.647

Cada participació és de 5€ amb 1€ de donatiu i de 2€, amb 50 cèntims de donatiu. Cada talonari té 10 números. Els podeu demanar a la sagristia o al despatx parroquial. Tenim temps fins al 12/12.

FACEBOOK I WEB: www.santjosepbadalona.com

Ja tenim facebook de la parròquia, on trobareu informació al dia dels diferents actes que es fan a la parròquia. Podeu accedir des de la pàgina web. També a la web trobareu les fotografies dels últims actes relacionats amb la parròquia com del pelegrinatge de l’Hospitalitat a Lourdes.