2012-11-19

DOCUMENT DE TREBALL

 

ASSEMBLEA PARROQUIAL

 

11 de Novembre de 2012

Començarem amb l’eucaristia de les 11 h.

 

Revisió i noves accions evangelitzadores

de la parròquia de Sant Josep de Badalona

sota la guia del Pla Pastoral 2011-2015

durant l’Any de la Fe 2012-13

 

 

PLA PASTORAL 2011-2015

 

Feu tot el que Jesús us digui (Jn 2,5)

 

 

Objectius:

 

       I.            L’ANUNCI DE JESUCRIST ALS QUI NO EL CONEIXEN

 

    II.            LA PASTORAL DE LA INICIACIÓ CRISTIANA

 

III.            LA SOLIDARITAT, EXPRESSIÓ DE LA FE CRISTIANA

 

 


       I.            L’ANUNCI DE JESUCRIST ALS QUI NO EL CONEIXEN

 

Accions que s’estan realitzant:

-         Acolliment del despatx parroquial amb la presència dels mossens.

-         Major atenció personalitzada als promesos que demanen el matrimoni.

-         Portes obertes de l’església gran amb ambient de pregària (llum, música, informació…)

-         Nous espais de pregària: dijous a partir de les 19 h i rosari cada dia.

-         Formació d’adults: conferències al Círcol Catòlic obertes a tothom.

-         Educació en el lleure a l’Esplai Aspirantat

-         Funcionament de grups: Vida Creixent, Oració i Amistat…

-         Desenvolupament de la pàgina web.

Accions en projecte:

-         Reforma dels locals parroquials, amb acolliment de noves iniciatives : grup de teatre, reforç escolar…

-         Catequesi familiar, pels que vénen a apuntar-se a la catequesi infantil.

-         Contacte i col·laboració amb les escoles del barri.

-         Organitzar Cine Fòrum

 

Possibles accions:

-         Convidar persones allunyades a trobades parroquials.

-         Aprofitar patrimoni artístic i cultural de l’Església.

-         Promoure grups: “Tornar a creure”

-         Organitzar el grup de teatre al servei de la pastoral juvenil i celebrativa de la parròquia: pastorets, passió, Sant Josep...

-         Potenciar i animar la festa major de Sant Josep

-         ..............

 

 

    II.            LA PASTORAL DE LA INICIACIÓ CRISTIANA:

BAPTISME, CONFIRMACIÓ I EUCARISTIA

 

Accions que s’estan realitzant:

-         Creació de grup d’acollidors de batejos.

-         Preparació de la missa dominical en família un cop al mes.

-         Formació de grup d’escolans i acòlits.

-         La litúrgia de les hores durant l’any: vespres cada dijous.

-         Organitzar la catequesi dels pares que porten els fills a la catequesi.

 

Accions en projecte:

-         Organitzar el seguiment de les famílies que bategen els seus fills a la parròquia.

-         Organitzar el catecumenat i proposar-lo a tothom.

-         Organitzar la proposta de confirmació als adults: parelles que s’han de casar, pares de la catequesi...

-         Potenciar el coneixement i aprofundiment del catecisme: grups d’estudi sobre el catecisme.

 

Possibles accions:

-         Organitzar grups per compartir i aprofundir la Paraula de Déu en el marc de la litúrgia.

-         Potenciar el projector a nivell divulgatiu i didàctic, per les diferents eucaristies i celebracions.

-         Organitzar la pastoral de la salut.

-         ..............

 

 

III.             LA SOLIDARITAT, EXPRESSIÓ DE LA FE CRISTIANA

 

Accions que s’estan realitzant:

-         Folre, rober i pis vicari.

-         Grup de voluntariat de Càritas.

-         Classes de llengües per estrangers

-         Conferències de sensibilització solidària.

-         Petit Banc d’aliments parroquial.

 

Accions en projecte:

-         Tallers ocupacionals per als usuaris del Folre

-         Reforç escolar.

-         Formar el grup de Justícia i Pau, a nivell parroquial.

 

Possibles accions:

-         Major col·laboració amb altres grups per buscar solucions a problemes actuals com habitatge, treball, persones soles...

-         Fer i organitzar signes profètics d’austeritat i solidaritat.

-         Responsabilitzar-nos més a nivell de voluntariat i de cercar recursos pel Folre.

-         ..............

 


 

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada