2011-11-07

6 de novembre de 2011                                                   Nº.37

 

DIUMENGE TRENTA-DOS DE DURANT L'ANY

 

CARPE DIEM

 

Una de les idees de la paràbola d'aquest diumenge que molts mal interpreten és sobre el tema que les verges sensates no comparteixen l'oli amb les desassenyades. Jesús vol donar un ensenyament concret i no vol que transposem tota la història a la vida real. Aquest consisteix en què el temps passa i sovint el desaprofitem amb excuses per no canviar i no buscar el que hem de fer per viure segons el pla d'amor, de justícia i de pau del nostre Senyor. 

Molts posen com excusa la crítica fàcil a l'Església i els seus membres, altres que estan molts ocupats i distrets, altres la por o la mandra, però cadascú és responsable d'ell mateix i s'ha de preocupar de posar els mitjans necessaris per confiar en el Senyor i seguir-lo. Sempre hi ha excuses i l'home modern té una temptació molt forta a reduir el sentit de la vida a allò que és mundà i temporal. Ens convertim en persones sense horitzó d'eternitat, com si l'eternitat no existís i no fos cada cop més a prop de nosaltres. Aquesta és la realitat que recull la paràbola: que  depèn de cadascú tenir el necessari per poder trobar-se amb Déu, sobretot en la trobada definitiva amb Ell, i que això no és pot donar ni compartir. No podem confiar en què d'altres facin la feina i nosaltres viure desvagats i descuidar la nostra persona. Cal viure segons l'Esperit i estar ben proveïts de vivència de la fe a través dels mitjans que ens dóna l'Església: la paraula de Déu, l'eucaristia, la confessió dels pecats, el servei als altres, especialment als més necessitats... En definitiva, estar proveïts d'amor, però del bo, que és el de Déu. I això no s'aconsegueix sinó és amb una relació diària i intensa amb Ell i de servei generós i humil amb els seus fills. Aprofitem el nostre temps; és el temps oportú per proveir-nos de l'oli de l'amor de Déu.

En Acció

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Com cada any, arriba aquesta sol·licitud de les delegacions de pastoral vocacional de Catalunya. Consisteix en participar en la pregària continuada que es fa en aquest mes per aquesta important intenció. I com els altres anys, a la diòcesis de Barcelona li correspon els dies 8, 18 i 28. En principi participarem amb les misses d'aquests dies i també podem tenir aquesta intenció en la nostra pregària personal o grupal.  

 

NOCES D'OR SACERDOTALS DEL SR. CARDENAL

Avui a la Sagrada Família se celebra el primer aniversari de la seva dedicació (7/11/2010), i s'hi ha volgut unir la celebració del 50è aniversari de l'ordenació sacerdotal del nostre bisbe. Tindrem present en la pregària comunitària aquesta doble celebració. Felicitem molt afectuosament el nostre pastor i ens unim a les seves intencions, especialment per les vocacions sacerdotals i per els joves sense feina. Els que vulgueu, podeu obsequiar-lo fent una aportació al projecte de Càritas "Joves a l'atur" (cc. 2100-0965-51-0200163608).

 

RECÉS D'ADVENT

Recordem que serà el dissabte 26 de novembre a Tiana i ens acompanyarà Mn. Josep Serra, consiliari dels grups d'oració i amistat, i formador del seminari.

 

MÉS COL·LABORADORS

Poc a poc han anat sortint voluntaris, però encara se'n necessiten per cobrir els mínims serveis. En concret, necessitem voluntaris per atendre l'església els dissabtes, els diumenges i les festes per la tarda.

 

INTENCIONS DE MISSES

DIUMENGE 6: 9:00, Lliure; 11:00, Concepció Casamitjana Calafell, Josep Giró Silvestre; 12:30, Lliure; 20:00, Maria Mariela Montoya i Jaime de Jesús Rios Moná. DILLUNS 7: 11:00, fam. Solé Colomé; 20:00, Lliure; DIMARTS 8: 11:00, Lliure; 20:00, Núria Paulí i Miralles; DIMECRES 9: 11:00, fam. Perea Ruíz; 20:00, Antònia Colom Sebarroja; DIJOUS 10: 11:00, fam. Parés Rius; 20:00, Lliure; DIVENDRES 11: 11:00, fam. Lozano, Carmen Aragonés; 20:00, Lliure; DISSABTE 12: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIUMENGE 13: 9:00, Lliure; 11:00, Concepció Casamitjana Calafell, Josep Giró Silvestre, fam. Casas Esteller; 12:30, fam. Moretó Vilamajó; 20:00, Lliure.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada