2011-11-02

 Nº. 36

DIUMENGE TRENTA-U DE DURANT L'ANY

 

SER SERVIDORS, PERÒ AMB BON HUMOR

 

Expliquen d'un conegut capellà de la nostra diòcesi que va estar de missioner a Xile que una vegada predicava sobre la Paraula de Déu d'aquest diumenge. Va estar insistint repetidament que no li diguessin a ell "Padre", que de pare només en tenim un, que és el del cel. Al final de l'homilia, tot acalorat, se li va acudir preguntar-los si ho havien entès, a la qual cosa van respondre tots a la una: "Sí, padre".  Això és veritat, us ho prometo, com és veritat que Jesús ho fa tot amb bon humor. És el que gasta en l'evangeli d'aquest diumenge quan ens recorda que no ens hem de fixar en com actuen els mestres de la llei i els fariseus, sinó en el que parlen, perquè si ens hi fixem n'hi ha per sortir corrent. El Senyor descriu amb molta ironia l'estil de vida d'aquests personatges que busquen que els diguin mestres, guies i pares. Haurem de preguntar-nos si no és el nostre estil de vida, començant per mi, que sóc prevere i pastor d'aquesta comunitat, i així adonar-nos del testimoni que donem. Perquè si busquem els primers llocs, que ens admirin i ens donin la raó, o més modern i New Age, estar còmodes i satisfets amb les nostres cosetes i seguretats, és llavors que anem errats i esdevenim uns antitestimonis. El Senyor acaba de nou recordant-nos que el més important per a Déu és el que serveix i s'humilia per servir els altres. Però amb bon humor i generositat, no ho oblidéssim pas i no fóssim uns hipòcrites ressentits com aquells experts en la llei de Déu que odiaven Jesús i abusaven de la gent, i alhora es creien que tenien Déu de part seva.En Acció
EL DOMUND
A la col·lecta de diumenge passat per les missions, a la parròquia es van recollir 1.408,18 euros. Que aquesta ajuda sigui signe de la responsabilitat que tots tenim en l'evangelització de tots els pobles.

NOVEMBRE: MES DEL FINAL DE L'ANY LITÚRGIC
Aquesta setmana tindrem la solemnitat de Tots Sants, dia 1, amb els horaris de misses dels diumenges, i de la Commemoració dels Fidels Difunts, dia 2, amb els horaris dels dies feiners. Amb aquestes diades comencem un mes en el qual tradicionalment l'Església prega pels difunts, però que alhora ens fa reflexionar sobre el final de la vida i el final del temps, significat en el final de l'any litúrgic. Aprofitem-ho per valorar més la nostra vida i fonamentar més la nostra fe.

ESCOLA DE PREGÀRIA
Dijous vinent, dia 3, hi haurà aquest espai de pregària que començarà amb les vespres a les 19:45 h, seguirà amb l'eucaristia i a continuació hi haurà pregària comunitària i personal amb l'exposició del Santíssim.

PROPOSTES DEL CONSELL PARROQUIAL
Amb els canvis que hi ha hagut a la parròquia i amb el nou pla pastoral tot just aprovat, es proposa per a aquest primer trimestre: deixar l'assemblea parroquial pendent per més endavant i les següents dates per a les trobades parroquials d'advent: el recés d'advent seria el dissabte 26 de novembre a Tiana i la formació d'adults seria el divendres 16 de desembre a les 21 h, amb la ponent Tica Font, membre de Justícia i Pau.

INTENCIONS DE MISSES
DIUMENGE 30: 9:00, Concepció Casamitjana Calafell; 11:00, Claudi Coll; 12:30, Lliure; 20:00, Tomàs Castelltort. DILLUNS 31: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIMARTS 1: 9:00, Lliure; 11:00, Guillem Galceran Anguera, Isabel Garcia; 12:30, Lliure; 20:00, Lliure; DIMECRES 2: 11:00, Madeleine Marty; 20:00, fam. Zamora Fernández; DIJOUS 3: 11:00, fam. Parés Rius; 20:00, Javier Oncins Mindán; DIVENDRES 4: 11:00, fam. Soler Puntí; 20:00, Ernest Pruneda; DISSABTE 5: 11:00, fam. Carbonell Formiguera, Juan Romero García; 20:00, Lliure; DIUMENGE 6: 9:00, Lliure; 11:00, Concepció Casamitjana Calafell, Josep Giró Silvestre; 12:30, Lliure; 20:00, Lliure.

2011-10-25

DOMUND1964-DOMUND 2011


En el meu pas pel col · legi dels Maristes Champagnat de Badalona m'arriben vells records de la celebració del dia del DOMUND - dia de les missions.
Just tenia nou anys quan un mes i mig d´haber començat el cole i prèviament havent celebrat la primera festa escolar, dia de la hispanitat el meu tutor el germà Alberto ens explicava les seves vivències del seu pas per la illa de Cuba on el mandatari d'aquest país Fidel Castro havia fet persecució a tots els religiosos  i ens proposava, prèviament amb el permís dels pares, ser voluntaris per a la recol · lecta del Domund.

Ens donava una guardiola de fusta en la qual hi havia una fotografia d'un nen africà famèlic i un religiós que l'acompanyava, teníem dos dies per recollir fons.
Lla frase a l'hora de dirigir-me a la gent era "em podria donar una caritat per al DOMUND"
començava per les cases i pisos més propers incloent places, mercats d'abastament i sortides de les misses de les esglésies on creia que la gent després de sentir un sermó seria més generosa.
Lles reaccions de la gent eren de tots els colors des de la senyora de neteja, amb poc poder adquisitiu, que es treia una moneda de cinc duros, sorprenent, fins al senyor amb corbata que em deia que estava reunit i que passés més tard, cosa que feia perquè veia que aquest podia aportar molt més, en aquest cas la meva aspiració eren un bitllet de vint duros (100 pessetes), poques vegades ocurria.
He de confessar la meva satisfacció quan arribava el dilluns al col · legi amb el meva pesada guardiola en què la meva aspiració era haver recaptat les mil pessetes, cosa que mai ocurria a part de l'experiència d'haver conegut un munt de gent en tan sols quaranta-vuit hores


Quasi cinquanta anys després els temps han canviat, no veig nens de nou anys amb guardioles demanant pels carrers. Hem avançat molt en tot però hem perdut en el camí molts valors que potser avui trobem a faltar en els nostres fills, néts.
Valors com la solidaritat, el voluntariat, la generositat, relacions amb els altres, fer alguna cosa sense demanar res a canvi.
L'educació ha de canviar en funció dels temps però hi ha valors que s'han de mantenir, alguns us els he comentat si volem construir un món més just i més solidari.

Jaume Ventura

2011-10-21

Bona Notícia, Diumenge XXX, 23 d'Octubre


23 d'octubre de 2011 Nº. 35

DIUMENGE TRENTA DE DURANT L'ANY

Subratllats del missatge de Benet XVI pel Domund

"Jo també us envio"

Aneu i anuncieu. La litúrgia és sempre una crida «des del món» i un nou enviament «al món» per donar testimoniatge del que s'ha experimentat: el poder salvador de la paraula de Déu, el poder salvador del misteri pasqual de Crist.

A tothom. No podem restar tranquils pensant que, després de dos mil anys, encara hi ha pobles que no coneixen Crist i no han escoltat encara el seu missatge de salvació. I no tan sols això: és cada cop més gran la multitud d'aquells que, fins i tot havent rebut l'anunci de l'evangeli, l'han oblidat i abandonat i no es reconeixen ja en l'Església.

Corresponsabilitat de tots. La missió universal implica tothom, tot i sempre. L'evangeli no és un bé exclusiu de qui l'ha rebut; és un do que s'ha de compartir, una bona notícia que cal comunicar. I aquest do-compromís es confia no sols a alguns, sinó a tots els batejats, els quals són «llinatge escollit, […] nació santa, poble que Déu s'ha reservat» (1Pe 2,9) perquè proclami les seves grans meravelles.

Evangelització global. En anunciar l'evangeli, l'Església es pren seriosament la vida humana en sentit ple. No és acceptable, reafirmava Pau VI, que en l'evangelització es descuidin els temes relacionats amb la promoció humana, la justícia, l'alliberament de tot tipus d'opressió, òbviament respectant l'autonomia de l'esfera política.

Que la Jornada Mundial de les Missions revifi en cadascú el desig i l'alegria d'«anar» a l'encontre de la humanitat portant tothom cap a Crist.

En Acció

VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ
Fan falta voluntaris i col·laboradors per als diferents àmbits de la vida parroquial perquè puguem fer un millor servei als membres de la nostra comunitat i a tots aquells que s'apropen a la parròquia. En concret, fan falta persones disponibles que ajudin en les tasques de la sagristia, que atenguin i guardin el temple per donar informació i vetllar perquè es pugi pregar i fer la visita, que s'encarreguin de les llànties, que ajudin en l'ordre i neteja del temple, que col·laborin en la confecció del full parroquial, que ajudin en l'acolliment dels baptismes, entre d'altres. Els que pugueu col·laborar en algun servei poseu-vos en contacte amb Mn. Andreu.

EL DOMUND
Com ja vam anunciar, aquest és el diumenge del Domund. És un dia de pregària per a l'evangelització de tots els pobles, però també per responsabilitzar-nos-en més. Aprofitem la jornada per reflexionar sobre com podem col·laborar més activament amb els països amb unes condicions de vida més difícils de subsistència i desenvolupament.

CAN BANÚS
La Fundació Acollida i Esperança, dedicada a l'acompanyament i promoció de persones amb la malaltia de la sida i amb problemes d'exclusió social, i que a Badalona té el centre d'acollida de Can Banús, ens ha fet arribar la seva memòria d'activitats. Amb ella, ens demana ajuda per afrontar el moment de força dificultats econòmiques que estan passant per les retallades de les diverses administracions i la baixada de donatius. Col·laborem en el que puguem.

INTENCIONS DE MISSES
DIUMENGE 23: 9:00, Josep Umbert; 11:00, Concepció Casamitjana Calafell i fam, Cibrian Cebrecos; 12:30, Lliure; 20, Lliure. DILLUNS 24: 11:00, Pere Claròs; 20:00, fam. Creixell Tramuns i fam. Boesch Galcerán; DIMARTS 25: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIMECRES 26: 11:00, Lliure; 20:00, Miquel Secall; DIJOUS 27: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIVENDRES 28: 11:00, Lliure; 20:00, fam. Gallàstegui Domènech; DISSABTE 29: 11:00, fam. Lozano; 20:00, Lliure; DIUMENGE 30: 9:00, Concepció Casamitjana Calafell; 11:00, Claudi Coll; 12:30, Lliure; 20:00, Tomàs Castelltort.

Bona Notícia Diumenge XXIX, 16 d'Octubre


16 d’octubre de 2011 Nº. 34

DIUMENGE VINT-I-NOU DE DURANT L’ANY


La solució de la crisi
Deixeu-me ser provocador i així anunciar-vos que aquesta setmana el Senyor toca la crisi actual i dóna la clau de com d’afrontar-la i superar-la. Bé, l’actual i la de tots els temps, que no és altre que creure’s que amb els recursos que tenim podem fer el que vulguem i podem utilitzar-los en benefici propi sense tenir en compte els altres. Això és el que va anunciar per la BBC un broker anglès: fer diners a costa de tot i de tothom. El Senyor respon amb saviesa a aquells que tenen el poder i no volen que res canviï i que per això li posen una trampa per treure-se’l de sobre. “Retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu, allò que és de Déu”. En altres paraules, posar Déu com a Déu i Senyor de tot, i el “Cèsar” en el seu lloc, que no és altre que al servei del pla de salvació de Déu: que els homes i dones d’aquest món es reconeguin com a fills de Déu i visquin segons aquesta dignitat. Per tant, es tracta de baixar del pedestal els déus del nostre temps i posar, per exemple, l’economia i la política al servei del bé comú. Tot el que no vagi en aquesta direcció només ajuda a perpetuar un sistema injust i insolidari que no té sortida de futur. Per tant, hi ha una crida a tots els cristians a revisar les seves actuacions econòmiques, polítiques i familiars, i preguntar-se a quin déu serveixen o si estan al servei del Regne de Déu. Tan senzill i tan complicat alhora, però per a Déu no hi ha res impossible.
En Acció
ARRIBA EL DOMUND
Amb el lema: “També jo us envio”, el proper diumenge 23 d’octubre se’ns convida a pregar pels missioners i les missioneres, però també a conscienciar-nos una mica més sobre la responsabilitat que tots tenim en l’evangelització de tots els pobles. Potser com a parròquia podríem engegar alguna iniciativa per col·laborar més activament amb la missió de l’Església entre els pobles més pobres i necessitats. Aprofitem la jornada per fer propostes, però també per a aportar recursos.

DISSABTE: DIA DE LA MARE DE DÉU AMB LA MISSA I EL ROSARI
Espontàniament, arran de la primera Escola de Pregària del curs, ha sorgit una nova iniciativa: es tracta de resar el rosari en comunitat els dissabtes després de la missa de les 11 h. Aquesta estaria dedicada també a la memòria de la Mare de Déu. Així accentuem una mica més el caràcter marià del dissabte, que ens prepara per viure el diumenge, i ho comencem precisament en el mes d’octubre, dedicat a la Mare de Déu del Roser.

NOU SEMINARISTA
El Seminari Conciliar de Barcelona ens ha enviat un seminarista perquè l’acompanyem i l’ajudem en la seva formació pastoral. Es diu Roman Ostapiuk i ve d’Ucraïna. L'ha enviat el seu bisbe per desenvolupar el ministeri en la nostra diòcesi amb una dedicació especial a la comunitat ucraïnesa de casa nostra. Tant és així que la vinculació pastoral amb la nostra parròquia la combinarà amb aquest encàrrec pastoral. Es troba en els últims cursos i quan s’ordeni podrà exercir el seu ministeri segons els dos ritus: el romà i l'oriental. Donem-li la benvinguda i aprofitem la seva presència per conèixer una mica més la gran riquesa espiritual de l’Església Catòlica.

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA A LA SAGRADA FAMÍLIA
Avui diumenge, a les 17 h, hi haurà la celebració corresponent a la nostra zona pastoral a la Sagrada Família. Un bon nombre de fidels de la nostra parròquia hi participaran.

INTENCIONS DE MISSES
DIUMENGE 16: 9:00, Concepció Casamitjana Calafell; 11:00, Josep Roura, fam. Casanova Doménech, fam. Rigat Anton, fam. Giralt Estapé; 12:30, fam. Moretó Vilamajó; DILLUNS 17: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIMARTS 18: 11:00, Lliure; 20:00, Lluís Giol; DIMECRES 19: 11:00, Vicente Albiol i Bartolomé Pons; 20:00, Raúl Petri i Carme Puig; DIJOUS 20: 11:00, fam. Rodón Galceran; 20:00, Lliure; DIVENDRES 21: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DISSABTE 22: 11:00, Ma. Lluïsa Marty; 20:00, Lliure; DIUMENGE 23: 9:00, Josep Umbert; 11:00, Concepció Casamitjana Calafell; 12:30, Lliure; 20, Lliure.

2011-04-28

ACTES DEL TEMPS DE PASQUA

Escola de pregària

El primer dijous de cada mes hi ha Escola de Pregària. Comença amb les Vespres a 3/4 de 8, segueix la Missa i després hi ha uns moments de pregària personal i comunitària.


Pregària a Maria durant el mes de maig

Durant aquest mes, tradicionalment dedicat a la Mare de Déu, cada dia hi ha una pregària comunitàriament en acabar la Missa de les onze, a l'altar de la Puríssima.


Pregària de Vespres

Durant el temps de Pasqua, cada dia de dilluns a divendres, hi ha pregària de Vespres a 3/4 de 8. Els diumenges és a les 7 de la tarda al Monestir de la Providència.

2011-04-15

HORARIS DE SETMANA SANTA

Diumenge de Rams

La benedicció solemne de Rams serà davant de l'església a les 12'30 i seguidament hi haurà la Missa. A totes les misses també hi haurà benedicció de Rams.


Celebració comunitària de la Penitència

Serà dimarts sant, dia 19, a les 20'30


Dijous Sant

9'00. Pregària de Laudes

20'00. Missa de la Cena del Senyor (La col·lecta serà per a Càritas)

23'00. Vetlla de pregària.


Divendres Sant

9'00. Ofici de Lectures i Laudes

12'00. Punt de reflexió davant la Creu del Senyor

17'00. Celebració de la Passió i Mort del Senyor. (La col·lecta serà per a Terra Santa)

19'00. Via Crucis


Dissabte Sant

9'00. Ofici de Lectures i Laudes

20'00. Pregària de Vespres


PASQUA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR

Dissabte, a les 22'00, Vetlla Pasqual

Diumenge de Pasqua

Misses a les 11'00, 12'30 i 20'00. (Se suprimeix la Missa de les 9'00)

Dilluns de Pasqua

Misses a les 11'00 i 20'00.


Recollida de menjar per a Càritas

El grup de Càritas de la parròquia ha organitzat una campanya de recollida de menjar durant els diers de la Setmana Santa i el diumenge de Pasqua. Es podrà deixar el menjar a la primera capella que hi ha entrant a mà esquerra.

2011-03-11

INFORMACIONS I AVISOS

FESTA DE SANT JOSEP
Dissabte vinent, dia 19, és la festa de Sant Josep, patró de la nostra comunitat parroquial. La Missa solemne serà a les 11'00 i la presidirà Mn. Salvador Bacardit, vicari episcopal.
A les 5 de la tarda, a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona hi haurà l'ordenació presbiteral de Mn. Josep Rodríguez que l'endemà, diumenge dia 20, celebrarà la Missa solemne a les 11'00 i a les 12'30.
Amb motiu de la festa de Sant Josep tindrem el tradicional Sopar de Germanor el dissabte dia 26 a les 9 del vespre. Hi ha temps per a inscriure's per al sopar fins el dilluns dia 21.
CELEBRACIONS QUARESMALS
Durant tota la Quaresma, de dilluns a divendres, a les 19'45, hi ha la pregària de Vespres. Els divendres, després de la Missa de les 11, Via Crucis. Els diumenges, a les 18'00 Rosari i Via Crucis.
FORAMCIÓ DURANT EL TEMPS QUARESMAL
Dimecres 9 de'abril a les 21'00
"Jesús, un perfil biogràfic". a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Entrada per la Capella del Santíssim.
Dissabte 9 d'abril a les 9'30
Recés a Tiana: "Lectio Divina, capítol 11 de sant Joan, "La resurrecció de Llàtzer". A càrrec del P. Jordi Latorre, Salesià, director de l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco.
Dimecres 13 d'abril a les 21'00
"Reptes dels cristians en la Societat d'avui". A càrrec del Dr. Joan Rigol i Roig, Doctor en Teologia, Huanista cristià, exPresident del Parlament de Catalunya i president del Patronat de la Sagrada Família.
Entrada per la Capella del Santíssim.