2011-10-21

Bona Notícia, Diumenge XXX, 23 d'Octubre


23 d'octubre de 2011 Nº. 35

DIUMENGE TRENTA DE DURANT L'ANY

Subratllats del missatge de Benet XVI pel Domund

"Jo també us envio"

Aneu i anuncieu. La litúrgia és sempre una crida «des del món» i un nou enviament «al món» per donar testimoniatge del que s'ha experimentat: el poder salvador de la paraula de Déu, el poder salvador del misteri pasqual de Crist.

A tothom. No podem restar tranquils pensant que, després de dos mil anys, encara hi ha pobles que no coneixen Crist i no han escoltat encara el seu missatge de salvació. I no tan sols això: és cada cop més gran la multitud d'aquells que, fins i tot havent rebut l'anunci de l'evangeli, l'han oblidat i abandonat i no es reconeixen ja en l'Església.

Corresponsabilitat de tots. La missió universal implica tothom, tot i sempre. L'evangeli no és un bé exclusiu de qui l'ha rebut; és un do que s'ha de compartir, una bona notícia que cal comunicar. I aquest do-compromís es confia no sols a alguns, sinó a tots els batejats, els quals són «llinatge escollit, […] nació santa, poble que Déu s'ha reservat» (1Pe 2,9) perquè proclami les seves grans meravelles.

Evangelització global. En anunciar l'evangeli, l'Església es pren seriosament la vida humana en sentit ple. No és acceptable, reafirmava Pau VI, que en l'evangelització es descuidin els temes relacionats amb la promoció humana, la justícia, l'alliberament de tot tipus d'opressió, òbviament respectant l'autonomia de l'esfera política.

Que la Jornada Mundial de les Missions revifi en cadascú el desig i l'alegria d'«anar» a l'encontre de la humanitat portant tothom cap a Crist.

En Acció

VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ
Fan falta voluntaris i col·laboradors per als diferents àmbits de la vida parroquial perquè puguem fer un millor servei als membres de la nostra comunitat i a tots aquells que s'apropen a la parròquia. En concret, fan falta persones disponibles que ajudin en les tasques de la sagristia, que atenguin i guardin el temple per donar informació i vetllar perquè es pugi pregar i fer la visita, que s'encarreguin de les llànties, que ajudin en l'ordre i neteja del temple, que col·laborin en la confecció del full parroquial, que ajudin en l'acolliment dels baptismes, entre d'altres. Els que pugueu col·laborar en algun servei poseu-vos en contacte amb Mn. Andreu.

EL DOMUND
Com ja vam anunciar, aquest és el diumenge del Domund. És un dia de pregària per a l'evangelització de tots els pobles, però també per responsabilitzar-nos-en més. Aprofitem la jornada per reflexionar sobre com podem col·laborar més activament amb els països amb unes condicions de vida més difícils de subsistència i desenvolupament.

CAN BANÚS
La Fundació Acollida i Esperança, dedicada a l'acompanyament i promoció de persones amb la malaltia de la sida i amb problemes d'exclusió social, i que a Badalona té el centre d'acollida de Can Banús, ens ha fet arribar la seva memòria d'activitats. Amb ella, ens demana ajuda per afrontar el moment de força dificultats econòmiques que estan passant per les retallades de les diverses administracions i la baixada de donatius. Col·laborem en el que puguem.

INTENCIONS DE MISSES
DIUMENGE 23: 9:00, Josep Umbert; 11:00, Concepció Casamitjana Calafell i fam, Cibrian Cebrecos; 12:30, Lliure; 20, Lliure. DILLUNS 24: 11:00, Pere Claròs; 20:00, fam. Creixell Tramuns i fam. Boesch Galcerán; DIMARTS 25: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIMECRES 26: 11:00, Lliure; 20:00, Miquel Secall; DIJOUS 27: 11:00, Lliure; 20:00, Lliure; DIVENDRES 28: 11:00, Lliure; 20:00, fam. Gallàstegui Domènech; DISSABTE 29: 11:00, fam. Lozano; 20:00, Lliure; DIUMENGE 30: 9:00, Concepció Casamitjana Calafell; 11:00, Claudi Coll; 12:30, Lliure; 20:00, Tomàs Castelltort.

1 comentari:

  1. OS PROPOSO POSAR L´ENLLAÇ DE JUSTICIA I PAU JA QUE SOM LA SEU A BADALONA
    JAUME V

    ResponElimina