2018-02-04

Diumenge cinquè de Durant l'any

Una jornada particular

L’evangelista Marc ens explica el que s’ha anomenat una jornada sencera a la vida del Senyor. És dissabte, és a Cafarnaum, i després de participar a la litúrgia de la Sinagoga, va a casa de Pere, on continua la festa en un clima familiar. Al pondre’s el sol li porten molts malalts i endimoniats que guareix. Després el veiem allunyant-se de la multitud, i cercant un lloc solitari per pregar. Quan el troben, els diu que han de marxar a altres llocs, indicant que ha de continuar la seva missió a altres pobles.

Per tant, destaca Jesús com a guaridor, conscient del mal i del patiment que hi ha en el món. Guareix primer a la sogra de Pere, que tot seguit es posa a servir. Utilitza el verb grec de la diaconia. Fa referència a tot el qui cerca Jesús i vulgui ser deixeble seu està cridat a aixecar-se i servir. Això queda més contrastat al ser dissabte, dia que no es pot treballar. I enmig de la tenebra i la foscor, el trobem atenent i aixecant, donant llum i vida a tots els que vénen a buscar-lo. Però també destaca per la pregària a la Sinagoga i a la muntanya. Davant la interrupció dels apòstols, mostra la seva comunió amb el Pare per la qual només cerca fer la seva voluntat, que és predicar l’evangeli a tothom i a no buscar l’èxit popular.

La jornada de Jesús ve marcada per l’acció guaridora de les persones i per la fidelitat al pla de Déu. Nosaltres també hem d’estar atents a no perdre aquesta perspectiva.


  En Acció

ACTA CONSELL PARROQUIAL 30 GENER 2018 
      
Revisió últims esdeveniments i novetats serveis i grups:
Catequesi infantil i familiar. Es valoren positivament els actes de Nadal, com els pastorets. Hi ha falta de continuïtat dels infants que han fet la Comunió. Un grup d’adolescents han començat a treballar el LifeTeen: un nou mètode d’evangelització dels USA. Esplai. S’indica que s’està treballant en la propera sortida general. Litúrgia. Hi ha reunió propera. Es comenta que caldria que un tècnic revisés els micròfons de l’església. Càritas. Folre. S’assenyala que la presència discontínua d’algunes persones usuàries dificulta el seu procés d’acompanyament i que hi ha dificultats per concretar l’atenció a les persones sense llar. La valoració del Reforç educatiu el primer trimestre ha estat positiva. La campanya de Nadal ha recollit uns 10.000 €, entre escoles i particulars. Pastoral de joves. El dia 6 de maig se celebraran Confirmacions.
Pastoral de famílies. l’11 de febrer es farà una calçotada a Sant Josep, i que les famílies de la catequesi hi són convidades. Consell arxiprestal. S’aporta informació sobre la Taula Social i la Taula Interreligiosa.

Situació de la reforma de la instal·lació elèctrica. Aviat es començarà la segona fase del projecte: església i rectoria, amb el finançament del Bisbat.

Propostes 150 aniversari ParròquiaSerà de setembre 2018 fins a l’estiu 2019. Es crea una comissió per preparar els actes. S’aporten idees: eucaristia a la Providència com a inici de les celebracions, declamació de recull de textos d’obres de teatre fetes a la Parròquia, actualitzar i publicar la història de la Parròquia, concerts, trobada general de voluntariat, Moixiganga, concert Gospel obert al barri, mocador commemoratiu, viatge a Terra Santa a l’estiu...

Programació actes. Es proporciona el programa de Quaresma 2018. Festa de Sant Josep. Seran els dies: 17, 18 i 19 de març. El diumenge 18, faríem un piscolabis a continuació de la missa i la del dilluns 19 comptaria amb la Coral Badalonense. Romeria Montserrat. Serà del 21-22 d’abril.

Altres. Valorem positivament la Pregària per la unitat, a la Providència. Els Joves de Sant Josep continuen la seva acció social i espiritual. Hi ha dues persones en procés de catecumenat. S’informa del projecte d’eco-parròquies.

AGENDA 10-11 FEBRER

El dissabte 10 hi ha nova Cantata de Bach, a les 19 h, a la Cripta. També la delegació de l’Hospitalitat, organitza la festa de la M.D. Lourdes, als Carmelites, a les 19 h. També la farem present el diumenge 11 de febrer, amb la missa, i a partir de les 12 h, hi ha la Passada de Sant Antoni per la Plana.