2018-10-21

Diumenge XXIX de durant l'any – DOMUND 2018


CANVIA EL MÓN


Donar la vida perquè el món canviï. A l'Evangeli, Jesús ens posa davant d'un dilema: o estem amb els poderosos que tiranitzen amb el seu poder, o ens posem al servei de tots perquè molts puguin salvar-se. I l'única raó que dóna per actuar així és la seva pròpia manera de viure: el Fill de l'home no ha vingut a ser servit, sinó a servir. Als missioners se'ls admira per la seva entrega, per la seva dedicació a l'obra evangelitzadora, en llocs tan diferents als d'origen i en situacions, de vegades, gens fàcils. Però tenen clara la seva missió: col·laborar -a través de la Paraula de Déu i l'anunci de Jesucrist Salvador- perquè les persones amb qui conviuen obtinguin una manera de vida d'acord amb la dignitat que Déu vol per als seus fills i filles. L'evangelització inclou buscar els mitjans necessaris perquè en el món tots ens trobem com a la nostra casa comuna. Els missioners i missioneres es cansen, es gasten i es desgasten en l'intent.

"Al costat dels joves, portem l'Evangeli a tots". És la reflexió del Sínode dedicat als joves i el Missatge per al Domund del papa Francesc. Els joves, amb el cor encès, expressen el descobriment del sentit i la plenitud de la vida, i així, per contagi, propaguen la fe amb alegria i entusiasme, en un món necessitat d'esperança.


"Jo sóc una missió en aquesta Terra, i per això estic en aquest món" (EG 273). Tots estem implicats en l'obra missionera de l'Església. Els missioners, enviats lluny de la seva terra són per a nosaltres exemple de lliurament gratuït.

El Domund... ¿canvia el món? Sí, perquè la missió viscuda amb l'Evangeli a la mà transforma la por en valentia, la foscor en llum, la venjança en unió, i, a qui està postrat en el camí, l'aixeca i l’ajuda a caminar amb dignitat. Els missioners ho fan.

En Acció


PROPERS ACTES 150é ANIVERSARI 


Primer concert de l’aniversari: Serà el dia 28, a les 18 h a càrrec de l’orgue de la nostra església que acompanyarà el Cor Aurica i el Cor Calíope.

Eucaristia solemne pel mes dels difunts. El dilluns 5 de novembre hi haurà la missa per a tots els difunts de Badalona que organitza Pompas Funebres de Badalona. Serà a les 20 h, a Sant Josep, i la presidirà el Sr. Bisbe Antoni Vadell.

Records del 150é. Són suports pel mòbil i la tàblet amb el logo de l’aniversari. Els podeu demanar a la sagristia o al despatx parroquial. Només us demanem un donatiu per les despeses del 150 é.

NOVETATS DE L’EQUIP PRESBITERAL PARROQUIAL

Us anuncio dues importants bones notícies. La primera és que el P. Jesús Sans, prior de la Comunitat dels carmelites, comença el servei pastoral a la nostra parròquia. Ja l’anirem presentant i coneixent.
I una altra novetat és que el seminarista Pau Manent, rebrà el ministeri de l’acolitat, el 6 de novembre, al Seminari, a les 19:30, el podem acompanyar participant en la celebració i amb la pregària. Donem gràcies perquè va avançant bé en el seu camí vocacional.

CAMPANYA HUMANITÀRIA PER VENEZUELA.

Aquest dijous, el Consell pastoral arxiprestal va decidir animar les parròquies a col·laborar amb aquesta campanya que promouen la Fundació Catalunya-Amèrica de St. Jeroni de la Murtra i la Cartoixa Sta. Maria de Montalegre, on pertany el bisbe emèrit de Venezuela, Mons. Tomàs Jesús. En concret es demanen medicaments, menjar que es conservi i articles de primera necessitat. Ho podeu portar a la parròquia de Sant Josep. També podeu ingressar donatius per aquest fi al compte de la Cartoixa de Montalegre, del Deutsche Bank: ES 330019 00 6505 4128000280. També es demanen donatius per a misses (10 €).