2018-04-14

Diumenge tercer de Pasqua


TOTS SOM TESTIMONIS

Va costar que els deixebles fessin l’experiència del Ressuscitat. Fou Ell mateix el qui els va obrir els ulls. Els hi va donar la pau i va caldre la constatació de les ferides, a les mans i als peus. Després va menjar un bocí de peix a la brasa. Tot ho explica l’evangelista per mostrar-nos que és Ell, el Senyor, el crucificat. Ell és diferent de com era abans de morir a la creu. Per reconèixer-lo calen els ulls de la fe. Després, els hi mostra com tot ja estava previst en el llibre de la Llei i els Profetes i dels Salms: el messies havia de patir i ressuscitar el tercer dia. Jesús ens fa entendre les Sagrades Escriptures, les quals també preveuen que cal anunciar l’evangeli a tot el món: cal la predicació de la conversió i el perdó dels pecats.  Han de ser testimonis de l’experiència de la resurrecció del Crist.

Trobem aquesta crida en la Paraula de Déu d’aquest diumenge: Nosaltres en som testimonis. Ens hem de sentir testimonis de Jesús enmig del soroll i les dificultats de la vida ordinària i revifar el nostre sentit comunitari. Però recolzant-nos en l’experiència del Ressuscitat i no tant en l’esforç de la pròpia voluntat. I la podem fer celebrant l’eucaristia, escoltant i deixant-nos treballar per la Paraula de Déu i descobrint-lo a través de les situacions de creu: de fracàs, d’abandó o de malaltia que podem passar, i també en els pobres, els que pateixen i els crucificats del nostre món.  Hem de donar testimoni però recolzant-nos en l’alè del Ressuscitat.

      

  En Acció


RESULTAT ECONÒMIC P. SANT JOSEP 2017                              
INGRESSOS
DESPESES
INGR. LLÀNTIES
13.890,96
 LITÚRGIA (PA,VI,LLÀNTIES)
2.021,52
INGR. FULL DOMINIC. I C. CRISTIANA
4.140,60
 CERA  (PELS FIDELS)
8.251,79
LLOGUERS RAMIO, S.PERE, VENTÓS MIR
26.378,30
 LITÚRGIA - PUBLICACIONS
4.302,84
 INGR. QUOTES FIXES COMUNITAT
16.215,31
 DESPESES PERSONAL
26.561,83
 COL.LECTES ORDINÀRIES
26.432,33
 SEGURETAT SOCIAL
8.379,93
 COL.LECTES CÀRITAS DIOCESANA
2.162,45
 DESPESES FINANCERES S.PERE
8.911,38
COL.LECTA MANS UNIDES
746,53
 DESPESES FINANCERES GENERALS
167,05
COL.LECTA GERMANOR
717,72
 IMPOSTOS MUNICIPALS
408,58
COL.LECTA MISSIONS - DOMUND
1.353,30
 ADM. FINQUES I REPARACIONS
8.833,89
COL.LECTA SEMINARI
1.277,64
 REPARACIONS I CONSERVACIONS
11.022,47
COL.LECTA TERRA SANTA
234,66
 DESPESES SUBMINISTRAMENTS
11.455,49
DONATIUS FELIGRESOS
9.435,10
 DESPESES DE FUNCIONAMENT
5.189,49
DON. OBRES ASSISTENCIALS CÀRITAS
30.346,17
 OBRES MAJORS
19.200,00
DONATIUS PER OBRES MAJORS
15.000,00
 CÀRITAS DIOCESANA
1.190,04


 OBRES ASSISTENCIALS FOLRE
13.000,00


 DESPESES ASSISTENCIALS CÀRITAS
621,36


 FONS COMÚ DIOCESÀ
17.555,76


 RETORN COL.LECTES MANADES
6.492,30
TOTAL INGRESSOS
148.331,07
TOTAL DESPESES
153.565,72
RESULTAT FINAL 2017
-5.234,65Us presentem els resultats finals de 2017. Un altre cop acabem amb pèrdues que sufraguem amb la tresoreria. Ha estat un any de moltes despeses per reformes i la cosa continua amb els aparells de so nous que s’han provat a l’església i que tots valoreu que van molt bé. Però necessitarem l’ajuda de tots per poder pagar-los. 

105 ROMERIA A MONTSERRAT

Serà el proper cap de setmana, del 20 al 22 d’abril.  Encara queden places d’alberg i podeu pujar el diumenge: autocar i cremallera (15 €); i/o, el dinar de germanor (20 €). CONSULTA EL PROGRAMA

MINISTERI DE LECTOR

El nostre seminarista Pau Manent rebrà aquest ministeri, juntament amb 8 companys més, el 10 de maig, a les 19:30 h, a la capella del Seminari de Barcelona. Ens convida a tots i a pregar per a ells.