2018-04-24

Diumenge quart de Pasqua

105 Romeria a Montserrat: 20-22 abril de 2018 

Sota la vostra Protecció 
Sota la vostra protecció ens refugiem,
oh Santa Mare de Déu!
No defugiu les nostres súpliques
en les nostres necessitats.
De tots els perills deslliureu-nos sempre.
Verge gloriosa i beneïda!


Aquesta pregària és la més antiga que els cristians fem a la Mare de Déu. Des del segle III, quan va ser composta, potser durant la persecució de Deci, l’Església l’ha feta servir per adreçar-se a Maria, la mare de Jesús, i demanar-li protecció en els perills.

En Maria, l’Església ha reconegut la Mare de Déu, la Theotokos, i aquesta unió tan íntima amb la Paraula de Déu, que la fa ser profetessa admirable, ens ha dut a pregar-li amb una confiança tan gran com la que Déu li mostrà quan l’escollí per a mare del qui havia de ser el seu Verb encarnat.

La protecció de la Mare de Déu, que en grec és el seu amor entranyable, en llatí pren el nom de praesidium, de castell, de lloc segur; i és que res no ens és tan segur, cap força no és tan inamovible, com la d’aquest amor, un amor humà que pren la força de Déu.

A Montserrat, generacions i generacions de pelegrins, juntament amb els monjos i els escolans, han pregat Santa Maria Mare de Déu en les seves necessitats, li han encomanat les seves vides i les vides dels qui estimaven, per tal que, donant-los abric dins vostre mantell blau, els protegís de tots els perills.

Més encara, volent que aquesta pregària no s’interrompés, sinó que creixés més i més, des de 1223 van voler unir-se en una confraria que, arreu de Catalunya i per tot el món, aplega encara avui tots els qui tenen en Montserrat un punt de referència espiritual. Una confraria que aquest any, i ja mirant al mil·lenari de Montserrat, hem volgut renovar, i a la qual tots els pelegrins es poden unir.

Aquest any que comencem volem proposar als pelegrins de Montserrat no només aquesta pregària, sinó una reflexió aprofundida de quines són aquestes necessitats i quins són aquests perills que encomanem a la Mare de Déu. El dia a dia ens carrega a vegades de necessitats que realment no ho són, i ens fa descuidar aspectes de la nostra vida dels quals sí que tenim autèntica necessitat.

Dedicar temps a la família, a l’educació dels nostres fills, a l’atenció dels nostres ancians, la calma i la serenitat per tenir una bona paraula, o la lectura de la Paraula de Déu i la pregària, són necessitats que tot sovint descuidem. I què direm dels perills, d’aquelles coses que temem i que segurament no són més que oportunitats, mentre ens oblidem dels autèntics perills de cada dia: mantenir la rancúnia al cor, envejar, oblidar-nos, en definitiva, del que implica el manament de l’amor que Jesús ens va donar. Aquests són els autèntics perills, dels quals hem de demanar a Santa Maria que ens alliberi.

Que la vostra visita a Montserrat sigui ocasió de renovació interior, i que la Mare de Déu aculli les vostres pregàries per tal que, quan torneu a casa, pugueu ser, com Ella ho és, portadors de la Bona Nova. Que la protecció de Santa Maria acompanyi sempre els cristians, i tots els qui de cor li confien les seves necessitats i s’emparen sota el seu mantell per defensar-se de tots els perills.


Centre de Coordinació Pastoral
  En Acció
CONSELL PARROQUIAL: 17- 4- 2018

Revisió: Sant Josep. Valorem positivament els actes destacant el gest d’unir les dues misses de diumenge en la diada del 18 de març. 

Setmana Santa. Ha anat força bé encara que va baixant l’assistència, sobretot a la Vetlla Pasqual.

Serveis: Acolliment promesos. Hi ha hagut curset de promesos, amb 4 parelles, i s’informa de la reunió arxiprestal que està treballant per la coordinació i es plantegen anunciar i explicar el sagrament del matrimoni als adolescents i joves. Folre, anuncia que hi haurà parada de roses com cada any a la cantonada d’Arnús, per Sant Jordi. Aspirantat. Faran sortida el cap de setmana 26-27 de maig. Participaran  a la festa del Badiu i tindran barraca a les festes de maig però a títol individual del grup de monitors. Justícia i Pau. Planteja de com participar en els actes reivindicatius pels refugiats que s’organitzen amb Stop Mare Mortum el mes de maig. També que s’ha participat en la taula de diàleg interreligiós amb els Carmelites; i, proposen participar en l’any Panikar.

Nous projectes i reformes. Es presenta el projecte del nou columbari i el Consell Parroquial dona l’aprovació. Es farà a la capella del Sagrat Cor, Consistirà en un armari de 120 urnes, situat en la paret de la dreta. Ho gestionarà Pompes Fúnebres de Badalona, i serà assequible per tothom que ho demani. Anirem informant. Ara el bisbat ho ha d’aprovar. També s’aprova la inversió en la nova megafonia de l’església comptant amb la bona acceptació que ha tingut. Costa 14.000 € i demanem l’ajuda de tothom. En els propers dies farem campanya. S’estan fent les reformes a la rectoria de la instal·lació elèctrica, cuina i lavabos.

150 aniversari. La comissió està en marxa i es trobarà el dimarts 24, a les 20 h, a la sala Ventós Mir. Tothom és benvingut. Es proposa pel 2019 fer la Romeria per la Pentecosta, i que durés tres dies.

Programa tercer trimestre

  • Aquest diumenge es presenta el Nou pla pastoral diocesà: Sortim.
  • 6-maig, a les 11 h: Confirmacions
  • 10-maig, 19:30 h, Ministeri lector a Pau Manent al Seminari Conciliar;
  • 13-maig, Unció dels malalts
  • 20 de maig, Comunions
  • 12-Juny, Aniversari 25 anys d’ordenació de Mn. Ignasi Borrull.