2017-06-18

Diumenge del Cos i de la Sang de Crist

Una altra mena de pa

La paraula bíblica reconeix i valora l’existència del pa material però alhora ho relativitza; el posa al seu lloc. És el fruit meritori del treball de l’home, que s’ha tornat aspre i penós després del pecat. Però no és l’únic aliment ni el més important: «L’home no viu només de pa...» . Per tant, no s’ha de cercar amb afany desmesurat fins a afeixugar-nos i perdre la confiança en el Pare que nodreix les seves criatures. Valorem el dejuni com a pràctica per al creixement espiritual. En canvi, «ai de vosaltres, els qui ara aneu tips, perquè passareu fam!» (Lc 6,25).

Déu ens vol alimentar amb un pa superior, desconegut, espiritual. I per buscar aquest pa cal ser pobres, com reconeix Maria en el Magníficat (Lc 1,53). Cal ser pobre, s’ha de passar gana i aflicció per desitjar-lo, com els israelites en el camí de l’èxode. Aquest pa, del qual n’és figura el mannà, és un do de Déu i no el producte del treball humà. Un pa que alimenta cos i ànima, que ha de ser acollit amb fe i gratitud. Aquest és el pa eucarístic, un aliment autèntic, permanent –«viuran per sempre»– i que no passa. Però, per desitjar-lo i acollir-lo hem de superar la idea del pa material. El «pa viu» que ens ofereix Jesús és... la seva persona! No ens dóna coses, productes...., es dóna ell mateix! El procés s’opera per comunió de vida en Crist: una simbiosi personal. Ell en nosaltres, nosaltres en ell. Quan el mengem, Jesucrist passa a ser el nostre principi vital, de manera que, sense minvar la nostra personalitat lliure i autònoma, ens hi anem configurant fins a poder dir amb Pau: «Ja no sóc jo qui visc, és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20).
                Jesús Andrés Vicente, CPL


AGENDA
                        
El dissabte 24 tenim la Solemnitat de Sant Joan, amb la missa avançada de divendres al vespre i les del dissabte al matí: a les 10, a la Providència, i a les 11 h, a Sant Josep. La del vespre ja serà de diumenge. El diumenge 25, hi ha la Pregària de Taizé, a les 20 h, a la Providència, organitza: Xarxa de Laics.

El 8 de juliol, a les 20 h, celebrarem la confirmació d’un grup d’adults i joves que s’estan preparant. Si hi ha algun adult interessat encara s’hi podria afegir.

Horari de Misses de juliol i agost de 2017

JULIOL
Lloc
De dilluns a divendres
Dissabtes
Diumenges
Parròquia
St. Josep
11 h
20 h
11 h
20 h (anticipada)
9 h , 11 h, 12,30 h (castellà)
20 h
Providència
No hi ha misses
No hi ha misses
No hi ha misses
Despatx parroquial
Dimecres, de 18 a 19:30 h

AGOST
Lloc
De dilluns a divendres
Dissabtes
+ 14 d’agost
Diumenges
+15 d’agost
P. St. Josep
11 h
11 h i
20 h (anticipada)
11 h i
20 h (castellà)
Providència
8.30 h
8.30 h
9.30 h
Despatx parroquial
Per urgències i consultes, demaneu a l’església