2020-01-26

Diumenge III de Durant l'anyDiumenge De la Paraula De Déu
«Feliços els qui escolten la paraula de Déu i la compleixen» (Lc 11, 28)
Celebrem aquest diumenge després de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Cap a aquesta unitat caminarem totes les confessions cristianes si de veritat posem la Paraula de Déu en el centre de les nostres comunitats i de les nostres relacions. El Senyor Jesús insisteix que ens mantinguem units a ell, de manera que les seves paraules romanguin en nosaltres, els seus deixebles.

Si la proclamació de Joan suscitava cert temor per les imatges que utilitza (Mt 3, 7-12), l'anunci de Jesús genera alegria i goig, i proporciona llum per sortir de les tenebres en què viu Israel. D'aquesta manera es compleixen les paraules del profeta Isaïes a la primera lectura. Jesús, amb el seu anunci, amb la seva paraula, porta vida, il·lumina, dóna el poder ser fills de Déu, omple la vida d'alegria.

El papa Francesc, a l'instituir el «diumenge de la Paraula de Déu», ens recorda que el Ressuscitat segueix caminant enmig de la seva comunitat, explicant les Escriptures amb la seva vida i la seva paraula, i convidant-nos  tots a implicar-nos en la bella tasca d’anunciar l'Evangeli.

Si Jesús es trasllada cap a les fronteres de Galilea per esdevenir llum i alegria, si Pau va més enllà dels límits del judaisme, podem comprendre la urgència amb la qual el papa Francesc ens convida a sortir i anar cap a les perifèries de l'existència per portar l'alegria i el consol de l'Evangeli a tots. Només podrem ser servidors de la Bona Notícia del Regne si, com ens convida aquest «diumenge de la Paraula de Déu», col·loquem l'Evangeli al centre de les nostres vides, de les nostres comunitats i de les nostres tasques. 

Materials Diumenge Paraula de Déu 2020


 

  En  Acció 


CONSELL PASTORAL PARROQUIAL, 23-1-20            

Primer preguem amb l’Evangeli. Presentem la reflexió  del tema dels joves segons el Pla Pastoral. Acordem que el treballarem personalment o amb grup i ho compartirem en el proper consell.Revisió. Valorem positivament el pelegrinatge a Terra Santa i el conjunt de celebracions i actes del temps de Nadal. Acordem continuar amb la tradició catalana de la Missa del Gall amb l’horari actual. Sobre la Missa de la Pau caldria preparar-la amb més temps. Valorem l’experiència positiva que va ser la visita al Pessebre Vivent del Cotolengo per part de les famílies de la  catequesi  i l’acte de la sortida del sol per pregar per la pau, el dia 1-gener.

Novetats serveis i grups.  Hem tingut una forta baixada degut a les baixes per defuncions i altres causes socials. Està en marxa l’operació fred per als qui dormen al carrer, fins al març. El servei d’acollidors de promesos el porta una parella i han baixat molt les parelles que vénen a preparar-se.

Locals i economia. Ja hi ha 3 columbaris adquirits. Ha començat la coordinació de serveis i grups que fan ús dels locals parroquials. Estem revisant el contracte de lloguer social del pis vicari que finalitza aquest any. Estem demanant contracte i contribució als grups que fan servir els locals. Informem sobre el Centre Parroquial, que encara no hi ha res resolt i que el bisbat està duent a terme l’estudi i gestió de les propostes. 

Programa segon trimestre: el proper Consell Pastoral Arxiprestal serà el dijous 30 a la nostra parròquia. El proper diumenge, 2-2, s’escau la Festa de la Candelera, i com cada any, convidem a la missa de les 11 h totes les parelles que han batejat infants en el darrer any, i també celebrarem la festa de Vida Creixent. Ens acompanyarà el grup de Gòspel. Festes de Sant Josep. Hem començat a preparar-les. També proposem fer un sopar de la fam per Quaresma al 28-2, i que participarem en la Trobada per la pau de les religions de BDN, el 14-3. El proper Consell serà el dimarts 25-2.

AGENDA COMUNITÀRIA

Cada dijous, hi ha l’Adoració al Santíssim, a continuació de la missa de les 20 h. i fins a les 21:15 h. El divendres 31 a les 20:30 h tindrem trobada de reflexió sobre la Paraula de Déu, oberta a tothom. A la sala de Ventós Mir.