Història

El bisbe de Barcelona Antoni Palau va signar el decret per erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona el 4 de març de 1860. El primer rector, Mn. Francesc Ballaró, va ser nomenat el 8 d'agost de 1868 per Mons. Pantaleó Montserrat. L'activitat pastoral de la parròquia va començar el 7 de setembre de 1869. Encara sense temple ni dependències pròpies, es va establir com a lloc de culte -interinament- l'església de les clarisses de la Divina Providència, al carrer de l'Arnús.


El 17 d'octubre de 1920 el bisbe Guillamet va beneir la primera pedra del nou temple parroquial, essent rector Mn. Joan Padrós. L’arquitecte era el badaloní Joan Amigó i Barriga. La primera part construïda serà l'actual capella del Santíssim, coronada amb el robust campanar. Es va inaugurar, ja com a temple parroquial propi, l’1 de març de 1925, essent rector el Dr. Pere Rifé. Les obres ja fetes i les que estaven en procés van quedar hipotecades durant el període 1936-1939.

Passada la guerra, l'esforç constructor es va centrar en la nau del temple definitiu. El 13 d'octubre de 1945 Gregori Modrego, bisbe de la diòcesi, va consagrar el temple parroquial. El primitiu temple quedà en desús i no va ser fins el 19 de març de 1962 que Narcís Jubany, aleshores bisbe auxiliar de Barcelona, va inaugurar la seva restauració actual. El temple té tres naus amb creuer i cripta sota el presbiteri. L'acabat de les façanes és de maó vist.

L'any 1968 l'arquebisbe Marcel González va presidir les festes del primer centenari. L’any 1993 el Bisbe Carrera va presidir el 125è aniversari i, l’any 1995, el Cardenal Ricard Maria Carles el 50è aniversari de la dedicació del temple.